Our Clergy

ARCHIMANDRITE
NEKTARIOS PAPAZAFIROPOULOS
Dean
Protopresvyteros Father
IOANNIS ANTONOPOULOS
Reverend Father
VASILIOS LOUROS
Reverend Father
ANASTASIOS POURAKIS